ยอดบริจาค ณ วันที่
13/12/2560
เวลา8.24น.
1,341.75
บาท
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สำนักเลขานุการภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่